• Swedish
  • English
  • Finnish

VIHDIN SÄÄSTÖT 27.10.2015 LÄHTIEN

alt
Energiansäästö

 %

alt
CO2-päästöjen vähennys*

 tonnia

alt
Säästöt ylläpidossa**

 %

Palvelukuvaus

Vihdin kunnan ja Capelonin yhteistyöhankkeessa tehostetaan katuvalaistuksen energiatehokkuutta GreenStreet-palvelun avulla, mikä johtaa säästöihin energia- ja käyttökustannuksissa sekä vähentää katuvalaistuksen ympäristövaikutuksia.

Capelon on tuotteistanut energiansäästön palveluksi, jolla taataan Vihdin kunnalle vähintään 25 %:n vähennys energiankulutuksessa. Vihti pystyy rahoittamaan palvelun siitä syntyneillä säästöillä ja saa lisäetuna olemassa olevan laitteiston päivityksen, mikä lisää valaistusjärjestelmän toimintavarmuutta.

Capelonin GreenStreet-järjestelmään kuuluu monia mahdollisuuksia katuvalaistuksen energiatehokkuuden parantamiseen. Vihdin tapauksessa valaisimien valaistustasoa hallitaan vakauttamalla ja säätämällä alemmaksi syöttöjännitettä valaistuskeskuksesta lamppuihin.
Valaistustehoa säädetään sovitusti tarpeen mukaan, esimerkiksi valoisuuden ja liikennetiheyden perusteella.

ENERGIANSÄÄSTÖ

Himmennystaso 0%

alt alt
alt

Sähköenergian kulutus

SÄÄSTÖT YLLÄPIDOSSA

Syöttöjännitteen tarkka hallinta alentaa katuvalaistuksen kustannuksia monella eri tavalla. Verkkovirran ylijännite on yleinen ongelma ja usein pääsyynä sekä lamppujen käyttöiän lyhentymiseen että sähkönkulutuksen kasvamiseen. GreenStreet-järjestelmä takaa valaisimille vakaan käyttöympäristön, joka suojelee niitä ylijännitteeltä ja jännitepiikeiltä. Lamppujen käyttöikä kasvaa jopa kahdella vuodella. Huoltokustannusten säästöjen arvioidaan tyypillisesti olevan samaa luokkaa energiasäästöjen kanssa.

* Laskelma perustuu eurooppalaisen energiantuotantoprofiilin hiilidioksidipäästöihin, 400 g CO2/kWh

** Huoltokustannukset ovat tyypillisesti samaa suuruusluokkaa energiakustannusten kanssa.